facebooktwittermail

Kött från obedövade djur inte ekologiskt

Kött från djur som slaktats utan bedövning kan inte certifieras som ekologiskt, slår EU-domstolen fast.

Det kan finnas många märkningar i köttdisken, men sådana för eko och obedövad slakt kan inte kombineras, säger EU-domstolen.
Det kan finnas många märkningar i köttdisken, men sådana för eko och obedövad slakt kan inte kombineras, säger EU-domstolen. FOTO: MOSTPHOTOS

Höga krav på djurskydd är inbakade i EU:s ekolagstiftning och bedövning före slakt är ett krav i EU:s djurskyddslagstiftning, med undantag gjorda av hänsyn till religionsfriheten. Undantagen ändrar enligt EU-domstolen inte det faktum att bedövning före slakt är den metod som minskar djurets lidande mest, och obedövad slakt och EU-ekologisk certifiering kan därför inte kombineras.