facebooktwittermail d

Oatlys utspel: "Granska skolmjölkstödet"

I dag på den internationella skolmjölksdagen, gick havreföretaget Oatly ut med krav om granskning av EUs skolmjölksstöd.

FOTO: MOSTPHOTOS

Begäran ställer man till Konkurrensverket. Som grund för kraven anger man att stödet snedvrider konkurrensen och gynnar animalisk produktion framför vegetabilisk.

I sitt pressmeddelande skriver företaget att man anser stödet gammaldags och menar att det motverkar elevernas möjlighet till val.

Man vänder sig också emot att många skolor kräver intyg för att tillhandahålla vegetabiliska mjölksubstitut.

– Vi tycker att det är både märkligt och otidsenligt att det ska krävas ett intyg för att man som skolelev ska kunna välja klimatsmart kost, säger Oatlys vd Toni Petersson i pressmeddelandet.

ATL har kontaktat LRF mjölk, som väljer att inte kommentera kravet.