facebooktwittermail d

Oatly förstör för sig själva

Oatly är ett företag som pratar mer än de tänker. Det hade kunnat vara positivt och nyskapande men är ett praktexempel på hur man lägger krokben för sig själv. Det menar ATL:s ledarskribent Hanna Marie Björklund.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Företaget Oatly som gör produkter av havre hade kunnat vara ett innovativt och positivt tillskott till svenskt jordbruk. I stället väljer de tyvärr att kritisera och klaga på andra.

Företaget Oatly tillverkar ”mjölkprodukter”, det vill säga, mjölk, yoghurt, grädde och så vidare, av havre i stället för av mjölk från kor. Det började som en innovationsprodukt och var med all säkerhet ett välkommet tillskott för alla dem som har problem med överkänslighet mot mjölkprotein eller som av ideologiska anledningar inte vill köpa mjölkprodukter.

Att kunna utveckla nya produkter och förädla spannmål till att användas på fler sätt är positivt. Svenskt jordbruk behöver fortsätta utvecklas för att få ut högre marginaler för mer förädlade produkter.

I grunden är Oatlys idé en bra sak. Därför är det är särskilt beklagligt att företaget förstör den positiva bild som svenska bönder skulle kunna ha av dem genom sin aggressiva hållning mot stora delar av det svenska lantbruket.

Oatly har senaste åren drivit en hård kampanj mot svenska mjölkbönder. I stället för att lyfta fram det positiva med sin egen produkt fokuserar de på vad den inte är. ”Wow no cow” är en slogan de använder sig av.

Nu senast har Oatly kört en reklamkampanj där de försöker få bort svensk mjölk ur skolan och ersätta den med sin egen produkt. De har attackerat mjölken så hårt att de i november 2015 fälldes i Marknadsdomstolen för sina osakliga kampanjer.

För så mycket vet vi, även om det alltid finns dem som har åsikter om hur moraliskt riktigt det är med jordbruk så uppfyller det svenska lantbruket oerhört höga etiska krav. Boskap fyller även en viktig roll i ekosystemet för hela jordbruket.

Utan djur inget sätt att gödsla åkrar utan kemikalier, det är i sin tur nödvändigt för att ha en omfattande växtodling. Utan betande djur ingen som håller landskapet öppet, vilket är nödvändigt för ekosystemet och vår biologiska mångfald.

Det finns personer som inte vill ha något jordbruk med djur alls, även om det är högst oklart hur det skulle kunna gå till rent praktiskt. Men det är ändå absurt att av alla strider välja att attackera svenska mjölkbönder.

Det är positivt att det pågår ett ständigt sökande efter nya lösningar och ny forskning kring effekten av vår mat. Men många av dem som nu ger sig in i debatten har en mycket liten förståelse för hur jordbruk, ekosystem och odling faktiskt fungerar.

Oatly är helt klart ett av de företag som pratar mer än de tänker. Företaget som hade kunnat vara positivt och nyskapande blir förknippat med smutskastning och oschyssta metoder. Det är ett praktexempel på hur man lägger krokben för sig själv.

Svenska spannmålsbönders vilja att sälja råvara till dem lär ju inte växa när de beter sig som de gör. Det borde vara ett exempel att studera för andra som vill ge sig in och utmana på marknaden. Att bidra med något nytt är mycket mer konstruktivt än att ge sig på andra.