facebooktwittermail d

Oatly förlorade mjölkkampen

Marknadsdomstolen slår fast att Oatlys marknadsföring varit misskrediterande med avseende på mjölk och mjölkprodukter.

Marknadsdomstolen förbjuder havredryckstillverkaren Oatly att använda de påståenden i marknadsföringen som motparten Svensk Mjölk har velat stoppa.

Målet har gällt om Oatly ska ha rätt att använda vissa påståenden i marknadsföringen. Formuleringarna ”No milk. No soy. No badness” och It´s like milk, but made for humans” svärtar ned mjölkprodukter och är vilseledande, ansåg Svensk Mjölk.

Dåliga för människor

Oatly förbjuds att använda den del av marknadsföringen som domstolen anser är vilseledande och står i strid med god marknadsföringssed.

Av domen framgår bland annat att Oatly inte får använda sig av formuleringar som ger intryck av att mjölkprodukter, till skillnad från havrebaserad mat, är dåliga för människor eller innehåller onödiga ingredienser.

– Syftet från vår sida har hela tiden varit att få prövat om Oatlys påståenden är förenliga med marknadsföringslagstiftningen och nu har vi ett besked, säger Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk.

Vite på två miljoner

Vart och ett av förbuden är kopplat till ett vite om två miljoner kronor.

Oatly ska enligt domen betala Svensk Mjölks rättegångskostnader med 1 259 800 kronor.

Annonsuppslag

Oatly, som i samband med att förhandlingarna startade hade ett annonsuppslag i flera av landets största tidningar, försvarade sina reklampåståenden med att de är relevanta och följer det allmänna tonläget på marknaden.

Eftersom Marknadsdomstolen är högsta instans kan domen inte överklagas.

Domstolsförhandlingen ägde rum i Stockholm under två dagar i oktober och var kulmen på den mer än ett år långa processen. Det är LRF Mjölk som via föreningen Svensk Mjölk har stämt Oatly.