facebooktwittermail

Oartiga inspektörer retar bönder

Anonyma anmälningar, artighet och praktisk jordbrukserfarenhet diskuterades när Hässleholms kommun bjöd in till möte om djurskyddsinspektionerna.

HÄSSLEHOLM ATL
Hässleholm tillhörde de kommuner där både tjänstemän och politiker aktivt arbetade mot att djurskyddet skulle överföras till länsstyrelserna. Två år efter förändringen får miljöchef Sven-Ingvar Svensson regelbundet samtal från oroliga bönder.

- De är arga ibland, men mest ledsna, besvikna och bekymrade. Det är inte bra att en hel yrkesgrupp går omkring och mår dåligt.

Rätt vara anonym


Med förhoppning om att skapa bättre dialog mellan länsstyrelsen och djurägarna arrangerade Hässleholms kommun i dag, fredag, ett möte för alla intresserade. Ett femtiotal lantbrukare och andra djurägare, tjänstemän och politiker hörsammade kallelsen.
Anonyma anmälningar lyftes fram som ett problem av flera lantbrukare på mötet. De menade att det är för lätt att göra okynnesanmälningar som stjäl tid från både bönder och djurskyddsinspektörer. Men rätten till att vara anonym måste respekteras, ansåg Sven-Ingvar Svensson, även om det kan leda till onödiga utryckningar.

- Det är bättre med en anmälan för mycket än en för lite.

Presenterar sig inte


Klagomål framfördes också på djurskyddsinspektörer som har för liten praktiskt erfarenhet av lantbrukets djur och som inte presenterar sig vid inspektionsbesök.

- Det finns ingen ursäkt för att inte presentera sig, slog Ola Svensson, chef för Skånes länsstyrelses djurskydds- och veterinärenhet.

Du kan läsa mer om vad som hände på mötet i Hässleholm i tisdagens ATL. Sara Johansson