facebooktwittermail d

Nytt verktyg för hantering av skogsdiken

Hur ska man sköta sina diken? Ny forskning från SLU hoppas kunna ge svar på skogbrukets frågor.