facebooktwittermail d

Nytt växtlabb kan simulera framtidens klimat

Nu får SLU ett nytt och mer avancerat växtlabb där olika klimat kan simuleras.

SLU:s nya växtlabb blir det modernaste i Europa och invigs på måndag.
SLU:s nya växtlabb blir det modernaste i Europa och invigs på måndag. FOTO: SLU

Ända sedan 1979 har forskare från hela världen vänt sig till Alnarp för att göra klimatkontrollerade odlingsexperiment. Nu ersätts den gamla så kallade biotronen med en ny med 24 växtkamrar.

Byggnationen har pågått under ett års tid. På måndag är det dags för invigning.

– En modern forskningsinfrastruktur är nödvändig för universitetets utveckling, säger Håkan Schroeder, dekan vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp.

Genom att kunna reglera luftfuktighet, temperatur, koldioxidhalter och ljus kan man efterlikna olika växtodlingsklimat efter dagens förhållande.

Men i det nya växtlabbet kan forskarna också simulera framtida tänkta odlingsförhållanden, till exempel vad som skulle kunna odlas i Sverige om det blir ett varmare och fuktigare klimat.

Forskarna kan också studera vad ett sådant klimat skulle innebära när det gäller skadeinsekter och växtsjukdomar.