facebooktwittermail

Nytt vägmärke för elfordon

Det finns nu ett nytt vägmärke som visar var bilägare kan ladda sitt elfordon.

Transportstyrelsen fick 2010 ett uppdrag av regeringen att ta fram regler och ett märke för laddplatser. Den 15 februari infördes de nya reglerna som ska göra det enklare för elbilsägare att hitta en laddplats till sitt fordon.

Det nya vägmärket blir en så kallad symboltavla som används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonslag. I normalfallet kommer skylten för laddplats att kombineras med vägmärke för parkering. ATL.nu