facebooktwittermail d

Nytt utsläppsinitiativ mäter även kolinlagring

Kan den kolinlagring som görs i jordbruket äntligen få ett mätbart erkännande? En ny vägledning pekar ut hur stora utsläppsminskningar som krävs per år för råvaror såsom vete och nötkött, men också vilken kolinlagring som görs i produktionen.