facebooktwittermail

Nytt utbrott av newcastlesjuka

Ett nytt utbrott av newcastlesjuka har konstaterats i en besättning med värphöns i skånska Vellinge.

Det handlar om en gård med cirka 26 000 värphöns i Vellinge kommunen. Efter provtagning har nu resultatet kommit från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att försöka undvika smittspridning.

På den smittade gården är det nu tillträdesförbud med särskilda restriktioner. Inga djur eller djurprodukter får tas in eller lämna gården. Hönsen kommer att avlivas och sedan kommer anläggningen att saneras,

"Vi har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk att den förts vidare", skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

LÄS OCKSÅ: Drabbad bonde överklagar ersättning

LÄS OCKSÅ: Arla behåller mjölkpriset

LÄS OCKSÅ: Kronfågels ägare köper upp egna aktierna

Skydds- och övervakningsområde

Ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie har införts.

I skyddsområdet gäller bland annat följande restriktioner:

Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.

Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.

Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.

Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Även inom övervakningsområdet gäller förbud mot transporter och mot utställningar.

Dispens kan sökas för vissa transporter inom områdena.

Källa: Statens Jordbruksverk