facebooktwittermail

Nytt tillval myllar ner gödseln på olika nivåer

Strip-Till är ett nytt efterredskap från Samson som vänder sig till lantbrukare och maskinstationer, som vill variera sina gödselgivor med stor precision för att gynna majstillväxten.

Efterredskapet är precisionsstyrt och kan användas på tunnor med flödesstyrning, och är byggt för att lägga ut gödseln på olika nivåer i jorden.

– Det är ett bra alternativ till dem som odlar mycket majs, säger Fredrik Nilsson hos återförsäljaren Swedish Agro.

Under arbetets gång varieras djupet i intervallet 20-30 centimeter med hjälp av de V-formade skivorna på redskapet som skapar en öppning i jorden. Därefter lägger de bakomvarande slangarna ut gödseln i öppningen innan jorden täcks över igen.

Själva spridningen precisionsstyrs i sin tur med hjälp av traktorns gps, utifrån de val som har gjorts så att kvävet kan behållas i jorden på ett effektivt sätt.