facebooktwittermail d

Nytt system från Väderstad

Lagom till vårbruket kommer Väderstad med ett nytt system som gör det möjligt att med hjälp av GPS automatiskt variera giva efter jordförhållanden.

Systemets automatiska sektionsavstänging gör att man kan minska förbrukningen av gödsel och utsäde genom att det motverkar dubbelsådd.
Systemets automatiska sektionsavstänging gör att man kan minska förbrukningen av gödsel och utsäde genom att det motverkar dubbelsådd. FOTO: VÄDERSTAD

Isobus Task Controller ska möta efterfrågan när fler lantbrukare vill ha möjlighet till bättre anpassning efter markens förutsättningar. Systemet har automatisk sektionsavstängning för att motverka dubbelsådd.

"Med en automatiserad variabel giva, har lantbrukaren möjlighet att styra sin utsädes- och gödningsgiva efter en fältkarta. Detta gör det möjligt att nå maximal skörd vid skiftande jordförhållanden" säger Pontus Nordfeldt, produktchef för elektronik på Väderstad i ett pressmeddelande.

Enligt Väderstads beräkningar kan systemet hjälpa till att minska förbrukningen av gödsel och utsäde med upp till tio procent.

Task controller laddas ned fritt, men kräver att traktorns terminal är kompatibel och att Väderstadsmaskinen (Tempo eller Rapid) har gateway. Dessutom måste funktionen låsas upp.