facebooktwittermail

Nytt system för vägavgifter på gång

Om systemet med vägavgifter tas bort måste ett nytt sätt att beskatta lastbilstransporter finnas klart, anser regeringen. Det behöver inte bli dåligt för branschen, menar John Woxström, jurist på Sveriges Åkeriföretag.

Vägavgift ska betalas för alla lastbilar och lastbilsekipage med en totalvikt på minst 12 ton och som uteslutande är avsedda för godstransport på väg.
Vägavgift ska betalas för alla lastbilar och lastbilsekipage med en totalvikt på minst 12 ton och som uteslutande är avsedda för godstransport på väg. FOTO: MOSTPHOTOS

Det nya systemet ska ersätta statens intäkter från den nuvarande eurovinjettavgiften om den tas bort. Men det ska inte innebära höjd beskattning eller avgifter för godstransporter på väg är regeringens mål. Systemet ska också bidra till att miljö- och klimatmålen nås samt se till att kontrollen av yrkestrafikens regelefterlevnand blir bättre.