facebooktwittermail d

Föreslår 75 miljoner i stöd för restaurering av ängs- och betesmarker

Naturvårdsverket har lagt fram ett förslag för ett nytt femårigt stödprogram som ska ersätta EU-bidrag.