facebooktwittermail

Nytt stöd kan ge bönder jämnare inkomster

Ett nytt stöd för bönder i ekonomisk kris diskuteras i Bryssel. Modellen kan ge lantbrukare jämnare inkomster.

Lantbrukare lever med en privatekonomi som är beroende av svårförutsägbara fenomen som de har litet inflytande över, som väder och globala marknadsrörelser.

Redan godkänt


Att hitta nya sätt att hjälpa bönderna att hantera riskerna med sin bransch är ett av målen som EU-kommissionen satt för reformen av jordbrukspolitiken.

En modell som diskuteras med allt större allvar är ett så kallat inkomststabiliseringsverktyg. Det kan användas när en lantbrukares inkomster minskar drastiskt i förhållande till medelinkomsten.

För att inte bryta mot världshandelsorganisationen, WTO:s, regler för jordbruksstöd får verktyget först sättas in när inkomsten fallit med minst 30 procent och högst 70 procent av förlusten får ersättas.

Stödet används Kanada, och att det redan är godkänt av WTO är en fördel. Den gemensamma jordbrukspolitikens trovärdighet i skattebetalarnas ögon är högprioriterat inför jordbruksreformen och ur den synvinkeln fungerar inkomststabiliseringsverktyget bra eftersom det går till bönder i uppenbar ekonomisk kris.

Mer byråkrati


Men att stödet är så välsiktat bidrar också till nackdelarna. Ju mer specifikt ett stöd är, desto mer byråkrati krävs det för att betala ut det.

EU har dessutom ingen gemensam definition av inkomst och flera medlemsländer saknar detaljerade uppgifter om vad lantbrukarna faktiskt tjänar. Att sätta ihop ett kontrollerbart system som fungerar för hela EU är en administrativ mardröm.

Och även om det är möjligt kommer det att ta tid att avgöra om en bonde har rätt till stöd i varje enskilt fall. Det kan ta uppemot ett år från det att inkomsterna rasar till att utbetalningen görs.

Allt det här betyder förstås också att verktyget blir dyrt. Medlemsländerna skulle dessutom känna kostnaderna mer direkt, eftersom stödet skulle hamna i den del av jordbrukspolitiken där EU och medlemsländerna delar på betalningarna.

Sverige har ännu inte tagit ställning i utan väger för- och nackdelar mot varandra. Sara Johansson