facebooktwittermail d

Nytt statligt lantmäteribolag startar i maj

Riksdagsbeslutet om Lantmäteriets division Metria fattades för snart en veckan sedan. Eget bolag blir Metria först i maj.

En av Lantmäteriets fyra divisioner ska göras om till ett statligt ägt aktiebolag i maj.

Metria som i dag sysslar med uppdragsverksamhet ska bli ett eget bolag. Anledningen är att regeringen vill göra gränsdragningen mellan affärsverksamhet och myndighetsutövning tydligare.

Inte i myndighetsform


Regeringen anser inte att konkurrensutsatt verksamhet, som till exempel att sälja kartor, ska bedrivas i myndighetsform.
Och Metria sysslar framför allt med erbjuda förädlad geografisk information, både i tryckt och i digital form.

Det är kartor, flygbilder, satellitbilder och fastighetsinformation över Sverige men också andra delar av världen. Företaget ska också bedriva konsultverksamhet inom områdena geografisk information, fastighetsinformation och geografisk informationsteknik.

35 orter


Nu har division Metria cirka 340 personer anställda och finns på 35 orter runt om i Sverige. Verksamheten hade under 2010 en omsättning på cirka 530 miljoner kronor. Från början var det tänkt att det nya bolaget skulle starta den 1 april i år, men nu är startdatum framflyttat till den 1 maj.

Ny chef


Ny chef för division Metria, och senare vd för bolaget Metria AB, är Karin Annerwall Parö. Hon kommer från konsultföretaget Sweco.

- Det ska bli otroligt spännande att göra Metria till ett eget bolag. Vi kommer att satsa offensivt på en snabbt växande marknad med gps och appar, där kartor finns i var mans hand, säger Karin Annerwall Parö.

Skiljas


Hon hoppas att Metria kan hålla omsättningen på samma nivå som tidigare när de nu ska leva på samma villkor som andra aktörer i branschen. Metria kommer också att skiljas från övriga Lantmäteriet rent fysiskt och få egna lokaler.

De tre delarna på myndigheten Lantmäteriet som blir kvar är Fastighetsbildning, Informationsförsörjning och Inskrivning. Det är alltså fortfarande Lantmäteriet som man ska vända sig till när man ska göra en ny eller förändra i en fastighet.Härje Rolfsson