facebooktwittermail d

Salmonella tvingar äggproducent att avliva 340 000 höns

Sveriges största äggproducent CA Cedergren i Fliserud drabbades i december av ett salmonellautbrott. Nu har sjukdomen åter konstaterats i två stallar.