facebooktwittermail d

Nytt regeringsförslag kring bonus-malus

Ett successivt bränslebyte ska minska utsläppen fram till år 2030 med 40 procent.

Regeringens förslag innebär att den som säljer drivmedel successivt måste öka mängden biobränsle i bland annat diesel.
Regeringens förslag innebär att den som säljer drivmedel successivt måste öka mängden biobränsle i bland annat diesel. FOTO: PER EMGARDSSON

Under söndagen presenterade regeringen sitt nya förslag kring bonus-malus-systemet. Förslaget är en del av överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet.

För att öka antalet miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid förslås att sådana ska få en bonus på upp till 60 000 kronor. Det är 20 000 kronor mer än dagens supermiljöbilspremie och högre än det återremitterade förslaget på 45 000 kronor. Nya fordon med högre utsläpp av koldioxid föreslås få en högre skatt under de tre första åren.

Den befintliga fordonsflottan ska inte påverkas av förslaget utan ska ha en oförändrad fordonsskatt när systemet införs.

Som andra åtgärd föreslår regeringen ett successivt bränslebyte.

"Det ska göra det lättare för alla att tanka klimatsmart", heter det i pressmeddelandet från regeringen.

Förslaget handlar om en så kallad reduktionsplikt. Det innebär att alla som säljer drivmedel successivt måste blanda in mer biobränsle i den bensin och diesel som säljs.

LÄS MER Kraftig ökning av HVO-diesel

"Plikten blir världens hittills mest ambitiösa och målsättningen är att utsläppen ska minska med 40 procent till 2030."

Nås målet ska ungefär hälften av all diesel och bensin som säljs vara förnybar.

Enligt regeringen ska andra skatteförändringar säkerställa att priset på bränsle inte ska påverkas i någon högre grad.

PREMIUM Så får du bättre start med RME

LÄS OCKSÅ Sverige störst på biodrivmedel