facebooktwittermail

Nytt rapporteringskrav för farligt avfall

Onödigt byråkratiskt för många lantbruksföretag. Så tycker miljörådgivare om nya krav på digital rapportering av farligt avfall.

Mjölkproducent Peter Svensson och miljörådgivare Lena Persson tycker att de nya kraven på digital rapportering om farligt avfall innebär onödigt merarbete för lantbrukare som redan är tyngda av mycket rapporteringskrav.
Mjölkproducent Peter Svensson och miljörådgivare Lena Persson tycker att de nya kraven på digital rapportering om farligt avfall innebär onödigt merarbete för lantbrukare som redan är tyngda av mycket rapporteringskrav. FOTO: PRIVAT

Från och med den 1 november ska allt farligt avfall rapporteras till ett nytt digitalt avfallsregister på Naturvårdsverket. Detta gäller verksamheter där farligt avfall uppstår och innebär att exempelvis en lantbrukare som själv lämnar farligt avfall på en avfallsstation måste registrera det digitalt inom två arbetsdagar. Hushållningssällskapets olika regionala verksamheter har hjälpts åt för att informera lantbrukare om de nya kraven, berättar miljörådgivare Lena Persson.