facebooktwittermail

Nytt projekt ska ge bättre gallringsmallar

SLU vill utveckla nya gallringsmallar som tar större hänsyn till variationerna i vanlig bruksskog, bland annat genom koppling till den laserskanning som gjorts av skogen.

När institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU jämförde förstagallringar på Riksskogstaxeringens fasta provytor med dagens gallringsmallar blev resultatet överraskande. Många gallringar, framför allt på gran, görs alldeles för sent. I vissa fall vid trädhöjder över 30 meter, trots att rekommendationen efter stormarna Gudrun och Per är att gallra före 20 meters höjd.