facebooktwittermail

Nytt projekt ska få fart på kanin-näringen

Kaninkött kan bli framtidens mat i takt med att jakten på klimatsmarta proteinkällor intensifieras. Redan i dag produceras det inte på länga vägar så mycket kaninkött som det skulle behövas.

FOTO: PER GROTH

Sveriges Lantbruksuniversitet har sökt pengar för att starta upp ett så kallat Europeiskt Innovations Parnetskap, för att få fart på kanin-näringen, skriver SVT.

Inom ramen för projektet ska universitetet bland annat titta närmare på storskalig kaninuppfödning som ersättning för de gårdar som har slutat med annan produktion. Förutom lönsamhet kommer projektet bland annat att fokusera på djurhälsovård, marknadsföring och hela kedjan fram till kund.

Kaninen har flera fördelar. Den är billig som uppstartsdjur och är dessutom miljövänlig och nyttig. Flera finkrogar serverar redan kanin på menyn, men den största nackdelen som produktionen brottas med är fortfarande att många betraktar arten som sällskapsdjur.

I takt med att världsbefolkningen växer och behovet av nya proteinkällor ökar finns det dock mycket som talar för att djuret kan bli nästa stora proteinkälla, enligt Pia Ohnell, som föder upp kaniner i Skåne.