facebooktwittermail d

Nytt program hjälper EU-länder samverka

EU satsar stort på ett femårigt forsknings- och utvecklingsprogram som ska hjälpa myndigheter som arbetar med folkhälsa, livsmedelssäkerhet och djurhälsa att hantera antibiotikaresistens och livsmedelsburna smittor.

Campylobacter i kycklingkött har gjort svenskar sjuka under året. Det nya EU-programmet ska hjälpa myndigheter som arbetar med folk- och djurhälsa och livsmedelssäkerhet att bli bättre på att hantera smitta som kan vandra mellan djur och människor, exempelvis via mat.
Campylobacter i kycklingkött har gjort svenskar sjuka under året. Det nya EU-programmet ska hjälpa myndigheter som arbetar med folk- och djurhälsa och livsmedelssäkerhet att bli bättre på att hantera smitta som kan vandra mellan djur och människor, exempelvis via mat. FOTO: MOSTPHOTOS

41 representanter från 19 EU-länder deltar och det femåriga programmet har en budget på cirka 880 miljoner kronor där deltagarländerna bidrar med hälften.

”Det stora Campylobacterutbrottet som pågått under det senaste året visar på vikten av att vi har en övervakning som täcker hela kedjan från djur till människor. Nu får vi möjlighet att vidareutveckla detta, tillsammans med våra svenska och europeiska partner, säger Karin Tegmark Wisell”, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Gränsöverskridande smittor kräver ny beredskap

Bakgrunden till forskningsprogrammet är att vi lever i en globaliserad värld där människor, djur och livsmedel ofta rör sig över gränser. Smittämnen kan vandra mellan människor, djur och miljö och snabbt spridas mellan länder.

”Det här är ett unikt initiativ som kan få stor betydelse för hur både Sverige och EU som helhet utvecklar sin förmåga att möta aktuella sjukdomshot”, säger Ann Lindberg, statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Programmet som fått EU-stöd går under namnet European Joint Programme – One Health. Olika delprojekt ska handla om sjukdomsövervakning och forskning kring infektionsämnen, exempelvis virus och bakterier som via livsmedel kan vandra mellan djur och människor.

Samarbete på nationell och internationell nivå

SVA, Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket är svenska representanter i programmet och involverade i flera delprojekt. Målsättningen är att förbättra samarbete och beredskap mellan myndigheter här i Sverige, men också på europeisk nivå.

Arbetet i programmet kommer att starta i februari 2018.

LÄS MER: Kraftig ökning av bakterier i svensk kyckling

LÄS OCKSÅ: Smittspridningen sjunker snabbt

LÄS OCKSÅ: Goda exempel ska spridas globalt