facebooktwittermail

Nytt naturreservat i Tidaholm

Ett 56 hektar skogs- och betesmarksområde nära Velinga kyrka i Tidaholm blir naturreservat.

Det har länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutat. Området som till största delen består av naturskogsartad lövskog som växer längs med Bryntadalens nordväxtsluttning.

Längst upp på krönet finns betesmarker med höga botaniska värden, enligt länsstyrelsen. Skogen har stått orörd länge och har en medelålder på omkring 150 år. ATL.nu