facebooktwittermail

Nytt naturreservat för Sveaskog

Bjällermossen i Svenljunga kommun med myr och äldre barrblandskog bildar Sveaskogs senaste naturreservat.

Naturreservatet är 55 hektar stort och beslutat har fattats av länsstyrelsen i Västra Götalands län, uppger myndigheten.

Reservatet är del av den överenskommelse som Sveaskog gjorde med Naturvårdsverket 2008, där man åtog sig att utan ersättning låta ett antal skyddsvärda områden bevaras som naturreservat.ATL.nu