facebooktwittermail d

Nytt maskinavtal mellan LRF och ML

LRF och Maskinleverantörerna har tecknat ett nytt leveransavtal för lantbruksmaskiner.

Överenskommet pris gäller även om växelkursen ändras mellan kontraktsdatum och leverans. Dessutom försvinner den branschgemensamma garantitiden, nu bestämmer säljaren själv om garantin.

Det är några förändringar i Lantbruk16, det nya leveransavtalet som förhandlats fram mellan LRF och Maskinleverantörerna, ML.

Vid årsskiftet

Det nya avtalet, som träder i kraft vid årsskiftet och ersätter nuvarande Lantbruk05, gäller lantbruksmaskiner och fast installerad inomgårdsutrustning.

Den gemensamma garantitiden försvinner för att den anses hämma konkurrensen i branschen.

"Lantbruk16 gör det enklare och tydligare för våra medlemmar, såväl som för deras kunder, vad som gäller när affären väl är gjord", säger Erik Thuring från ML och marknadschef på Söderberg och Haak i ett pressmeddelande.

Modernare avtal

"Det nya avtalet är modernare och ger en bättre grund i förhandlingen när man köper mer avancerade produkter som till exempel en torkanläggning eller ett stall," kommenterar Lennart Nilsson, i LRF-styrelsen.

Tvister

Andra förändringar i Lantbruk16 är att tvister först och främst ska behandlas i Reklamationsrådet för lantbruksmaskiner innan det kan bli aktuellt att dra dem inför domstol.

Det regleras också att fast monterad utrustning, till exempel en foderanläggning, ska funktionstestas innan ansvaret övergår till köparen.

Maxbeloppet för skadestånd till köparen vid leveransförsening har också höjts från två till sex prisbasbelopp.

Men i gengäld får köparen stå för transporten av maskinen till verkstad vid första resan till verkstad/service vid ett garantifel.