facebooktwittermail

Nytt klimatkrav för Kravodlare

Lantbrukare måste beräkna sin klimatpåverkan enligt nya Kravregler som börjar gälla 2021. Detta ska ge ”skarpa siffror” i klimatdebatten om eko, enligt affärsområdeschef Jonas Carlberg på Krav.

FOTO: KRAV

Den nya klimatregeln är en av flera nya regler som införs 2021 efter en översyn av Kravreglerna. Kravet att göra en beräkning på klimatpåverkan gäller Kravcertifierade lantbruksföretag som har minst 200 hektar jordbruksmark eller minst 300 kvadratmeter växthus. Beräkningar kan göras genom Greppa Näringens Klimatkollen, genom Arlas klimatarbete eller annan rådgivning som Krav har godkänt.