facebooktwittermail d

Nytt klimatkrav för Kravodlare

Lantbrukare måste beräkna sin klimatpåverkan enligt nya Kravregler som börjar gälla 2021. Detta ska ge ”skarpa siffror” i klimatdebatten om eko, enligt affärsområdeschef Jonas Carlberg på Krav.