facebooktwittermail

Nytt inköpsföretag i norr

Efter de stora strukturförändringarna i norra Sverige väljer Västerbottens två kvarvarande köpsågverk att starta gemensamt företag för råvaruanskaffning. 

Brattby Sågverk och NK Lundström Trävaror startar det samägda råvaruföretaget Qbik AB.
Brattby Sågverk och NK Lundström Trävaror startar det samägda råvaruföretaget Qbik AB. FOTO: ANN LINDÉN

Västerbottenssågverken Brattby Sågverk och NK Lundström Trävaror startar det samägda råvaruföretaget Qbik AB. Bakgrunden är bland annat de stora strukturförändringarna i norra Sverige där två skogsägarföreningar blivit en och Holmen köpt Martinsons. Det har ritat om råvaruflödena.