facebooktwittermail d

Nytt försök till beslut om glyfosat på måndag

EU:s medlemsländer ska rösta om en som längst 18 månader lång förlängning av godkännandet för glyfosat.

På måndag samlas EU:s medlemsländer ännu en gång för att ta ställning till om glyfosat ska få förlängt godkännande eller inte. Det blir tredje gången gillt sedan den senaste kortare förlängningen, som räcker till den sista juni.

Vid en presskonferens i Bryssel meddelade Vytenis Andriukaitis, kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, att EU-kommissionen kommer att föreslå en förlängning på 12 till 18 månader. På den tiden ska EU:s kemikaliemyndighet, ECHA, hinna klart med sin granskning av glyfosatets eventuella skadliga effekter.

– Bollen ligger nu på medlemsländernas planhalva, sa kommissionären som var uppenbart frustrerad över splittringen bland medlemsländerna.

Utan en tydlig majoritet bland medlemsländerna uppstår nämligen ett läge där EU-kommissionen blir ansvarig för att antingen på egen hand godkänna glyfosat, vilket miljöorganisationer och de glyfosatskeptiska länderna kommer att kritisera hårt, eller låta godkännandet gå ut, vilket kommer att leda till kritik från bönder, kemikalieindustrin och de länder som vill ha tillgång till glyfosatbaserade växtskyddsmedel.

Vytenis Andriukaitis berättade också att EU-kommissionen förbereder ett annat förslag, med rekommendationer för användningen av glyfosat. Det skulle bland annat förorda förbud av användning av glyfosat på offentliga lekplatser och i parker, och strax före skörd. Det är frågor som medlemsländerna själva har ansvar för, så ett EU-gemensamt beslut kan inte bli mer än rekommendationer.

Glyfosat

Det gällande EU-tillståndet för ämnet glyfosat, världens mest använda i bekämpningsmedel, går ut den sista juni. En förlängning var en tämligen okontroversiell fråga fram till mars förra året, då IARC, Världshälsoorganisationen WHO:s samarbetsorganisation för cancerbekämpning, publicerade en rapport där glyfosat klassades som sannolikt cancerogent. Sedan dess har EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, kommit fram till att medlet sannolikt inte är cancerogent. Tillståndet har förlängts för kortare perioder för att ge EU-kommissionen, som bereder godkännandefrågor, och medlemsländerna, som avgör dem, tid att bedöma ny information. Vid två tillfällen har EU-kommissionen dragit tillbaka förslag om nya godkännanden, då det inte funnits kvalificerad majoritet bland medlemsländerna för ett nytt tillstånd. Den vanliga godkännandeperioden för ämnen i växtskyddsmedel är 15 år, vilket också var EU-kommissionens ursprungliga förslag för glyfosat. I det andra förslaget hade tillståndstiden kortats till nio år.

Glyfosat är det mest använda ämnet i växtskyddsmedel i Sverige. Det säljs mellan 600 och 700 ton om året. Till skillnad från många andra länder finns det i Sverige inga glyfosatbaserade bekämpningsmedel godkända för användning strax före skörd.