facebooktwittermail d

Nytt försök att utöka mjölkproduktion

Vankiva gård utanför skånska Hässleholm planerar att utöka mjölkproduktionen och tredubbla antalet djur. Förra gången fick de avslag.

Totalt ska stallarna hysa totalt cirka 1 500 mjölkkor och ungdjur, omkring tre gånger så många som dagens 580, uppger tidningen Norra Skåne. Grannar och berörda är kallade till samråd.

Handelsbolaget Furulunds Jordbruk på Vankiva gård fick förra gången de ansökte om utökning avslag från länsstyrelsen.

Myndigheten menade att störningarna för grannarna skulle bli för stora och att grundvattnet hotades. I den nya ansökan har Furulunds jordbruk ändrat var nybyggnaden av stallarna ska ligga, och den föreslagna ökningen är större än förra gången. ATL.nu