facebooktwittermail d

Nytt förslag för elstöd till företag

Svenska kraftnät har tagit fram ett nytt förslag till elstöd för företag efter att regeringen underkänt de förra förslaget strax innan jul. Det är fortfarande oklart när pengar kan börja betalas ut.

Kraftledning
Svenska kraftnät har tagit fram ett nytt förslag till elstöd för företag. FOTO: PATRIK C ÖSTERBERG/TT

Den 22 december meddelande energiminister Ebba Bush (KD) att Svenska kraftnät skulle bli tvungen att göra om sitt förslag för elstöd till företag eftersom regeringen bedömde att det stred mot EU:s regler för statsstöd. Efter några intensiva arbetsdagar har nu affärsverket presenterat ett nytt förslag, med bland annat ett maxbelopp, som de hoppas ska klara regelverket.