facebooktwittermail d

Nytt foder ska ge mindre gödsel

Lantmännen byter ut sitt Nötforsortiment i september och satsar på att öka fodereffektivitet i mjölkproduktionen.

Lantmännen har utvecklat sortimentet under fyra år i samarbete med aktörer i Holland och Norge. Tester har gjorts på Lantmännens försöksgård i Viken samt på ett antal pilotgårdar i Sverige.

– Vi har fokuserat på fodereffektiviteten för att få korna att mjölka så mycket så möjligt på det foder vi stoppar i dem, kommenterar Kajsa Öhman, produktchef på Nötfor, Lantmännen Lantbruk.

Genom att optimera aminosyrasammansättningen har proteinnivåerna i fodret kunnat sänkas samtidigt som avkastningen och proteinnivåerna i mjölken bibehålls, enligt Lantmännen.

– Genom att slimma proteinhalterna i fodret kan vi hålla nere kostnaderna. Det är en väg att förstärka lönsamheten i mjölkproduktionen, tillägger Kajsa Öhman.

Andra fördelar är enligt Lantmännen att kvävehalterna i gödseln blir mindre vilket gör det till en mer hållbar mjölkproduktion.