facebooktwittermail d

Nytt fall av plågsam klövsjukdom

Ett nytt fall av klövsjukan smittsam digital dermatit (CODD) har upptäckts hos får i Sverige.

Den drabbade fårbesättningen som nu har konstaterade fall av CODD är det andra upptäckta fallet i Sverige, enligt Gård & Djurhälsan.

Första gången smittan diagnosticerades i Sverige var i en skånsk fårbesättning våren 2019.

Kan förändra klövbenet

Sjukdomen är mycket smärtsam och svår att behandla, ibland är avlivning enda utvägen även om enskilda djur kan behandlas med antibiotika i kombination med smärtlindring.

CODD är en bakterieinfektion som först drabbar huden längst kronranden vid klöven, senare kan infektionen leda till att klövkapseln lossnar.

Fåren får ofta mycket ont och blir halta, och infektionen kan tränga så djupt ner i vävnaden att det blir förändringar på klövbenet.

(arkivbild. Fåren på bilden har inget med artikeln att göra.)
(arkivbild. Fåren på bilden har inget med artikeln att göra.) FOTO: CECILIA PERSSON

LÄS MER OM CODD: Krönika: Fårsverige måste se upp

Vanligare i Storbritannien

Djurägare uppmanas nu vara extra försiktiga vid livdjursinköp, och ställa nyinköpta djur i karantän. Fotröta kan också göra fåren mer mottagliga för smittan. Inkubationstiden för CODD är en till två veckor.

I vissa andra länder är smittan betydligt vanligare, i Storbritannien förekommer smittan i nästan hälften av besättningen, enligt Gård & Djurhälsan.

Se mer om sjukdomen här.

I Storbritannien är smittan betydligt vanligare, här är en bild från en fårauktion på Nordirland (arkivbild).
I Storbritannien är smittan betydligt vanligare, här är en bild från en fårauktion på Nordirland (arkivbild). FOTO: MARION PALM

FAKTA: Smittsam digital dermatit (CODD)

Drabbar får i alla åldrar, kan även drabba getter. Ger hälta oftast på en klövhalva på ett ben.

Sjukdomen orsakas av spiroketer av samma typ som vi nötkreaturens digitala dermatit.

Orsakar djurlidande och sänkt produktion. Svårbehandlat och slakt bör övervägas för sanering.

Enskilda individer kan behandlas med antibiotika lokalt och parenteralt i kombination samt NSAID för att minska smärta. Fotbad med zinksulfat eller lokalbehandling med salicylsyra har inte visats effektiva.

Fotröta gör fåren mer mottagliga för smittsam digital dermatit.

Smittvägar:

Direkt och indirekt via smittade får samt gemensamma beten och utrustning.

Källa: SVA