facebooktwittermail d

Nytt biodrivmedel testas

Två åkerier och diesellok på inlandsbanan ska testa en ny typ av biodiesel som görs på rapsolja och skogsråvara.

Bränslet är en blandning av RME som görs av rapsolja, och metanol och oktanol, som båda tillverkas av råvara från skogen.

Består av RME

I den första fullskaletesten består bränslet av RME och tio procent skogsbaserat bränsle. I nästa steg ska andelen oktanol ökas så att 40 procent av bränslet är skogsbaserat.

Bränslet, som tillverkas av Perstorp, har fått namnet Verdis Polaris Vintra och ska bland annat minska emissioner och partikelutsläpp. Det har en låg viskositet och bra köldtålighet.

Deltagare från åkerinäringen

I projektet ingår också bränsleleverantören Energifabriken, Inlands banan och åkerierna Ernst Express och Helgenäs Transport.