facebooktwittermail d

Nytt betkontrakt höjer priset med nästan 40 procent

Sockerbetsodlare får ersättningen höjd med nära 40 procent från skörd 2023, enligt ett nytt avtal. Det högre priset ses som en förutsättning för att sockerbetor ska vara en attraktiv gröda att odla när kostnadsläget ökat.