facebooktwittermail d

Jordbruksverket: dispens för avvikelser som är orsakade av torkan

Många lantbrukare har varit oroliga för att inte kunna leva upp till kraven för att få jordbrukarstödet utbetalat på grund av torkan. Nu har Jordbruksverket fattat ett beslut om dispens på grund av torkan som gäller året ut.

Jordbruksverket fattade i fredags ett beslut om undantag. Lantbrukare som får avvikelser vid länsstyrelsens tvärvillkorskontroller och där avvikelsen är orsakad av torkan ska inte få avdrag på gårdsstödet.
Jordbruksverket fattade i fredags ett beslut om undantag. Lantbrukare som får avvikelser vid länsstyrelsens tvärvillkorskontroller och där avvikelsen är orsakad av torkan ska inte få avdrag på gårdsstödet. FOTO: MOSTPHOTOS

UPPDATERAD. Jordbruksverket fattade beslutet i fredags och undantaget gäller de avdrag på jordbrukarstöd som avvikelser vid tvärvillkorskontrollerna kan leda till. Tvärvillkorskontroller är kontroller av bland annat djur, foder och växtodling hos lantbrukare, där reglerna är reglerade av EU-direktiv. Länsstyrelsen kontrollerar då att lantbrukare uppfyller det som krävs för att få jordbrukarstöd, vilket är EU-pengar. En avvikelse vid en kontroll kan leda till avdrag på stödet. Dispensen innebär att när länsstyrelsen hittar en avvikelse vid en kontroll hos lantbrukaren och avvikelsen är en konsekvens av torkan, så kommer det inte att leda till något avdrag på. Dispensen gäller fram till den 31 december.

– Det kan handla om många olika situationer som torkan har orsakat, exempelvis brunnar som har sinat och brist på foder till djuren, vilket kan leda till att de har sämre hull än normalt. Allt detta kan leda till att det blir svårt att leva upp till de villkor som finns för att få gårdsstödet utbetalt, säger Mirja Hjers, divisionsdirektör på Jordbruksverket.

Enligt Mirja Hjers ska beslutet gälla för avvikelser som hittats från och med den 13 juni i år.

– Det beror på att Jordbruksverket fattade beslut om att åberopa force majeure den 13 juni. Det innebär alltså att vi är i en extrem situation på grund av torkan och brist på regn under maj, juni och juli, en situation som vi inte kan påverka och som får stora konsekvenser. Det är nästan lite som ett slags undantagstillstånd, säger Mirja Hjers.

Jordbruksverket uppdaterar nu sina kontrollinstruktioner till länsstyrelserna för att kommunicera ut de nya direktiven. Kontrollerna av tvärvillkor kommer fortfarande att genomföras enligt länsstyrelsens kontrollplan, men lantbrukare kan alltså undantas från tvärvillkorsavdrag om avvikelsen beror på torkan och värmen. Länsstyrelsen ska göra en bedömning om avvikelsen beror på torkan eller värmen i varje enskilt fall.

– Detta är en av flera åtgärder som Jordbruksverket fattat beslut om för att underlätta för lantbrukare i denna svåra situation, säger Mirja Hjers.

LÄS OCKSÅ: Snart kan det bli dispens vid kontroller hos lantbrukare

LÄS OCKSÅ: Halv miljard i stöd för bönder hålls inne