facebooktwittermail

Nytt avtal ska locka tillbaka betodlare

I juli offentliggjordes betodlarnas nya avtal med Nordic Sugar. Lönsamheten i sockerbetsodlingen ökar inte väsentligt med det nya avtalet, anser rådgivaren Anders Bauer – men riskerna minskar.

En förändring i de nya villkoren är att renhetstillägg och avdrag sänks. Ännu är inte årets betkampanj i gång, men blir hösten blöt och besvärlig är detta en positiv förändring som minskar risken.
En förändring i de nya villkoren är att renhetstillägg och avdrag sänks. Ännu är inte årets betkampanj i gång, men blir hösten blöt och besvärlig är detta en positiv förändring som minskar risken. FOTO: MALIN EBORN OCH HANS DAHLGREN

Nordic Sugar lockar med volymbonus för den som ökar sin areal med minst 10 procent inför 2020. Men bonusen innebär bara någon enstaka procents högre pris och påverkar inte betalningen för sockerbetor i någon högre grad.