facebooktwittermail d

Nytt avtal öppnar för mer köttexport till Norge

Ett nytt avtal mellan Norge och EU innebär att ett antal jordbruksprodukter helt befrias från tull vid handel mellan Norge och EU. Ett antal svenska produkter får också större tillträde till den norska marknaden.

Det nya avtalet innebär att Sverige kan sälja mer griskött, fjäderfäkött, ost och korv till Norge.
Det nya avtalet innebär att Sverige kan sälja mer griskött, fjäderfäkött, ost och korv till Norge. FOTO: MOSTPHOTOS

Avtalet börjar gälla den 1 oktober och gäller för ett antal mindre bearbetade jordbruksprodukter. Det gäller bland annat levande hästar, vissa levande växter, vissa bönor, konserverad svamp, frusna björnbär, vita vinbär, röda vinbär och krusbär, konserverade körsbär, vetegluten till djurfoder, lingon-, tranbärs- och blåbärssaft samt restprodukter från potatisbearbetning till djurfoder. Det uppger Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Ökad marknad för bland annat kött och saft

Genom avtalet införs eller utökas också vissa tullkvoter som ger EU-länderna ökade möjligheter att exportera kött till Norge, till exempel visst griskött, nötkött och fjäderfäkött. Exempel på fler produkter som omfattas av tullkvoter är ost och korv.

Inom tullkvoterna är importen i de flesta fall tullfri. I vissa fall gäller tullkvoterna bara för import under vissa delar av året. EU å sin sida öppnar upp eller utökar tullfria tullkvoter för import från Norge av bland annat potatischips och vissa typer av djurfoder.

Norge viktig marknad för svenska jordbruksprodukter

Norge är en viktig marknad för svenska jordbruksprodukter och livsmedel. Knappt hälften av Sveriges export till länder som inte är med i EU går dit (om man inte räknar fisk). Motsvarande siffra för importen är lägre, drygt tio procent (exklusive fisk).

Mellan EU och Norge finns ett huvudsakligt avtal för bearbetade jordbruksvaror och ett för jordbruksprodukter med låg grad av förädling. Det är nu det avtal som gäller för jordbruksprodukter med låg grad av förädling som har gjorts om. Avtalet ska ses över vartannat år, enligt EES-avtalet, men i praktiken uppdateras det inte så ofta, eftersom förhandlingar och godkännande i olika instanser tar flera år, uppger Jordbruksverket.