facebooktwittermail

Aggregatet som klarar av klenträden

Förhoppningarna är stora när Skogforsk och Mekfab Engineering ska testa två nya skördaraggregat. Hittills har datorsimuleringarna varit lovande.

Flowcut-konceptet togs fram och utvärderades 2015, och kommer nu att förfinas ytterligare genom olika anpassningar.
Flowcut-konceptet togs fram och utvärderades 2015, och kommer nu att förfinas ytterligare genom olika anpassningar. FOTO: PRIVAT

Om tekniken fungerar kan den öppna dörren till en helt ny avverkningsmarknad.

Skogforsk ger inte upp. Redan för två år sedan var forskningsinstitutet med och utvecklade ett aggregat för att underlätta gallringen av små och klena träd. Testerna var lovande, men visade på fortsatt behov av utveckling.

Genom att bygga vidare på utvärderingarna av specialaggregatet Flowcut hoppas utvecklingsgruppen nu kunna driftsätta ett aggregat som ska gå i fälttester redan i höst.

– Simuleringar har visat att den här metoden borde vara effektiv. Flowcut-aggregatet är det första riktiga aggregatet för att förverkliga den här metoden, säger Örjan Grönlund på Skogforsk som kordinerar projektet tillsammans med SLU och tillverkaren Mekfab Engineering.

20 TWh

Till bakgrunden hör att datorsimuleringarna har visat att det finns goda förutsättningar att öka avverkningarna, om man bara kan överbrygga kostnadsaspekterna och öka marknadens efterfrågan på flisad råvara.

Bara i Sverige skulle det vara möjligt att årligen ta ut mellan 10 och 20 TWh ur ungskogen. Värme- och elproduktion är svår att jämföra rakt av. Men bara som jämförelse skulle ett så stort uttag som 20 TWh nästan motsvara hela kärnkraftsproduktionen i Forsmark. Men trots potentialen var uttaget bara 1,2 TWh 2015.

Höga hastigheter

Skogforsks projekt kommer att bygga på två aggregat där det ena kommer att använda ett sågsvärd och det andra kommer att använda en sågklinga. Tanken är att aggregaten ska klara stammar som är upp till 12 meter höga.

Enligt Örjan Grönlund är utmaningen i första hand att maskinen och maskinföraren måste komma upp i tillräckligt höga avverkningshastigheter för att metoden ska löna sig ekonomiskt. När skördaren går fram behöver aggregatet i princip röra sig en meter i sekunden.

– Principen är den samma som för större stammar. Men tänket när man avverkar klena träd är annorlunda. Man har ingen lyx att fundera så mycket som inför avverkningen av större träd, säger Örjan Grönlund.

Han pekar ut naturvårdsgallringar och avverkningar i konfliktbestånd, kraftledningsgator och vägkanter som lämpliga avverkningsområden. För att metoden ska löna sig krävs ett uttag på runt 3 000 stammar per hektar med ett tillräckligt högt volymuttag.

– Vi vet inte om det är genomförbart att göra det här. Men det ser lovande ut, säger han.

Vad är det som talar för att ni ska lyckas den här gången om ni inte har lyckats tidigare?

– Man har inte försökt så mycket tidigare. För tio år sedan när de här teoretiska modellerna fick stort genomslag fanns det många idéer. Men luften gick ur runt 2012 när priserna sjönk. Flowcut är egentligen det enda som har konstruerats för att göra det här.

Fakta: Klenträdsprojektet

Projektet leds av Skogforsk, men bygger på ett brett engagemang där flera aktörer ingår. Förutom SLU och Mekfab Engineering ingår även markvärdarna Sveaskog och SCA i projektet. Under långtidstestet kommer de båda skogsbolagen att bidra med både maskiner och förare.