facebooktwittermail d

Nyheter i jordbrukarstöden 2022

Höjd ersättning för ekologisk djurhållning på åkermark, permanent tilläggsersättning för mjölkproduktion och 5-årigt stöd för skötsel av dammar. Det är några av nyheterna inför nästa år.