Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Nyheter från TT 13 januari

  Tiotals miljarder i EU-stöd ska granskas

  Omkring 36 miljarder kronor. Så stort är EU:s landsbygdsprogram för svensk del 2014–2020. Men Riksrevisionen noterar att det är ”en svåröverskådlig mängd olika insatser på regional, nationell och lokal nivå” som ”fått kritik för olika typer av ineffektivitet” och ska därför granska om insatserna effektivt når sina mål.

  Programmet är tänkt att främja jordbruket samt lokal ekonomi och miljöåtgärder på landsbygden.

  Men Riksrevisionen skriver att möjligheten att bedöma resultat bland annat försvåras av att ansvaret ligger på olika departement och myndigheter, och redovisas på olika håll i budgetpropositionen och i flera myndigheters årsredovisningar.

  Granskningen ska inriktas på hur pengarna använts och om regeringen och Jordbruksverket har styrt och följt upp programmet så att målen kan nås.

  Till toppen