Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Nyheter från TT 18 april 2018

  Tandläkarstudenter måste lära sig polska

  Polen lägger krokben för svenska studenter i landet genom att införa språkkrav. Det anser regeringen som nu vill att Socialstyrelsen ser över vad man kan göra åt saken.

  Varje år studerar tusentals svenskar utomlands, däribland i Polen. Inte sällan handlar det om att få tillgång till avancerade utbildningar till attraktiva yrken – som läkare, tandläkare eller veterinär – för att sedan återvända och arbeta i Sverige. Utbildningarna, som bekostas av studenterna själva, genomförs nästan undantagsvis på engelska.

  Men nu har Polen infört ett språkkrav på tandläkarutbildningen i landet. Svenska studenter som tidigare genomfört sina utbildningar på engelska måste i samband med sin praktiktjänstgöring kunna tala polska.

  300 kan beröras

  Regeringen oroas, eftersom det kan innebära att svenskarna inte får sina utbildningar godkända av Socialstyrelsen när de återvänder.

  Det skulle kunna handla om 300 personer som drabbas – som i princip har en färdig tandläkarutbildning men som inte får behörighetsbevis och därför inte kan få legitimation i Sverige. Samtidigt har vi här en akut tandläkarbrist, skulle jag säga, säger social­minister Annika Strandhäll (S).

  Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att finna en lösning. Strandhäll vill inte föregå de förslag som myndigheten ska lämna redan den 30 juni, men hon nämner två tänkbara varianter: ett särskilt kunskapsprov för de berörda studenterna eller en specialpraktik under handledning i Sverige.

  Nej till norsk modell

  Däremot är det inte troligt Sverige gör som Norge, där de som studerat i Polen kan få norsk tandläkarlegitimation trots att de inte fullgjort praktiktjänstgöringen.

  En sådan ordning skulle strida mot yrkeskvalifikationsdirektivet, så det är inte aktuellt för Sverige som EU-land, säger Annika Strandhäll.

  Även Sverige ställer ju språkkrav på dem som ska arbeta inom olika vårdyrken, så de polska villkoren kan tyckas fullt rimliga.

  Vi kritiserar inte det polska beslutet – det är fattat och nu måste vi hantera situationen. För den grupp studenter som hamnar i den här skarven måste vi lösa det här, säger social­ministern.

  Till toppen