Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Nyheter från TT 23 maj 2018

  Något färre vårdades för missbruk

  Antalet personer som vårdas för missbruk minskade något i fjol, men skillnaderna är stora när man jämför olika delar av landet, enligt Socialstyrelsen. I Gävleborg var det fyra gånger så vanligt att missbrukare vårdades med tvång jämfört med i Stockholm.

  Även Västmanland och Jämtland sticker ut med betydligt fler tvångsvårdade. Orsakerna är flera; missbrukssituationen kan se olika ut, men det kan också handla om hur vården organiseras och vilka lokala rutiner som finns, enligt Socialstyrelsen.

  Antalet kvinnor som tvångsvårdades på institution 2017 ökade med 10 procent, från 113 till 125 personer jämfört med 2016, medan antalet män som fick tvångsvård däremot minskade lika mycket, från 271 till 247 personer.

  Totalt är det dock färre kvinnor än män som får del av socialtjänstens insatser för missbruk och beroende.

  De flesta insatser ges frivilligt, och de som vårdas blir också allt yngre; på tio år har medianåldern sjunkit från 43 till 34 år.

  Till toppen