Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Nyheter från TT 7 December 2017

  Finansutskottet kritisk till EU-kommissionen

  Riksdagens finansutskott riktar kritik mot EU-kommissionens förslag om att de tre europeiska myndigheterna för finansiell tillsyn, de så kallade Esa-myndigheterna, ska få utökade befogenheter.

  Enligt utskottet är förslagen för långtgående, och i grunden handlar det om konflikten mellan nationellt självbestämmande och ökad styrning från högsta EU-nivå.

  Utskottet är bland annat kritiskt till att kommissionen vill göra de nationella tillsynsmyndigheterna mer enhetliga. Det förslaget kan leda till svårigheter för medlemsländerna att anpassa sitt tillsynsarbete efter sina egna förutsättningar och behov. Utöver det riskerar tillsynen att bli mindre effektiv och leda till mer administration, anser finansutskottet.

  Ett annat förslag är att den europeiska myndigheten Esma ska få ansvar för en direkttillsyn över vissa typer av fonder och prospekt. Även på den punkten tycker utskottet att översynen bör skötas på nationell nivå.

  Finansutskottet föreslår därför att riksdagen ska lämna ett så kallat motiverat yttrande till Europaparlamentets, Europarådets och EU-kommissionens ordförande med innebörden att förslagen inte följer subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt

  Till toppen