facebooktwittermail d

Nyfiken lantras hotas av mjölkkris

Fjällkon är en hotad lantras. Trots att dess mjölk lämpar sig väl för ostproduktion minskar antalet mjölkande besättningar, vilket i sig kan utgöra ett hot mot bevarandet av lantrasen.

De senaste tio åren har antalet mjölkande fjällkobesättningar halverats.
De senaste tio åren har antalet mjölkande fjällkobesättningar halverats. FOTO: ANN LINDÉN

Att tillvaron är tuff för svenska mjölkbönder är ingen nyhet. Men krisen inom den svenska mjölkproduktionen påverkar också fjällkon, rapporterar P4 Gävleborg.

Fjällkon mjölkar mindre än en vanlig mjölkko och det har bidragit till att antalet besättningar med fjällkor har halverats de senaste tio åren.

Färre mjölkande fjällkor

”Läget är ansträngt”, säger lantbrukaren Robert Eklundh som är vice ordförande i föreningen Svensk fjällrasavel.

I dag finns mellan 10 och 15 mjölkande fjällkobesättningar, fem av dem i Gävleborgs län. Fjällkon är hotad och Jordbruksverket delar ut ersättning för att lantrasen ska bevaras. Det finns ungefär 450 fjällkor som mjölkas i dag, men det blir allt vanligare att djuren används som dikor för att föda upp kalvar som går till köttproduktion.

Få kor påverkar aveln

Svensk Fjällrasavel skriver om problemet i sitt avelsupplägg:

”Ska vi vara ärliga är det inte lätt för oss att lyckas komma åt nåt speciellt håll med aveln när koantalet är så lågt. Vi kan inte öka avkastningen på rasen som helhet utan får vara nöjda med en bibehållen avkastning. [...] Vi får acceptera spelets regler och göra det bästa vi kan.”