facebooktwittermail

Nyckelbiotoper satte krokben för skogsaffärer

Lohärad

Mitt i ägarskiftena fick Birgitta Wiktorsson och Mathias Mattsson nyckel­biotoper registrerade på sina fastigheter. Birgitta fick avbryta sin försäljning och för Mathias är det oklart hur det påverkar lånen på skogen han just köpt.

FOTO: ULF ARONSSON

I Lohärad, Norrtälje, har 72-åriga Birgitta Wiktorsson en gård på 110 hektar, varav 48 hektar skog. Men så var det inte tänkt.