facebooktwittermail d

Nyckelbiotoper prövas i högsta instans

Är Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper ett beslut som kan överklagas? Sedan flera domstolar tidigare svarat ja ska frågan nu prövas i högsta instans.