facebooktwittermail d

Nyckelbiotoper måste bli rättssäkra

RONNEBY

Södras ordförande Lena Ek var tydlig vid årets föreningsstämma. Problemet med nyckelbiotoper måste få en lösning.

Lena Ek är ordförande för Södra.
Lena Ek är ordförande för Södra. FOTO: OLA KJELBYE

Hanteringen av nyckelbiotoper måste ske på ett rättssäkert sätt. På Södras föreningsstämma framförde ordförande Lena Ek ett förslag till en lösning. Men det krävs att fler blir inblandade, och det är också nödvändigt att det fattas ett beslut, som skogsägaren i sin tur kan överklaga.

– Då skapar vi rättssäkerhet för den enskilde, sa Lena Ek.

Det var i början av nittiotalet som Skogsstyrelsen skapade begreppet nyckelbiotoper och började med sin inventering. Till en början var nyckelbiotoper små, avgränsade områden, men med tiden har de blivit större.

Vad som ytterligare komplicerar frågan är att en skogsägare inte kan avverka en nyckelbiotop, samtidigt som en nyckelbiotop inte innebär något formellt skydd och inte heller någon ersättning från staten.

FSC-certifierade skogsbrukare har lovat att inte avverka nyckelbiotoper, och den som är ocertifierad kan ändå inte i praktiken avverka en nyckelbiotop eftersom de allra flesta virkesköpare, inklusive alla större, har lovat att inte köpa virke från en nyckelbiotop.

Lena Eks förslag går ut på att en tjänsteman som är ute och hittar en nyckelbiotop i en skog ska lämna över ärendet till en myndighetsgrupp som består av representanter från Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Denna grupp tittar på det aktuella området och gör en bedömning av hur värdefullt området är ur naturvårdssynpunkt, och om det ska skyddas.

Om det ska avsättas, gör gruppen också en bedömning om det är rimligt att skogsägaren själv får stå för denna kostnad, eller om skogsägaren ska ersättas för intrånget. Gruppen fattar ett beslut, som går att överklaga.

Har inte skogsbruket sig själv att skylla när man tog in nyckelbiotoperna i FSC och lovade att inte avverka dem?

– Jag vägrar att gå in i den diskussionen. Det är ett sidospår. Nu är vi där vi är och jag vill skapa rättssäkerhet för mina medlemmar, sa Lena Ek.