facebooktwittermail d

Deras nyckelbiotoper ska avregistreras: ”Känns riktigt bra”

Skogsstyrelsen slutar att registrera nyckelbiotoper. Samtidigt kommer beskedet att de som registrerats efter 27 juni 2019 ska avregistreras – om markägaren begär det.

– Man tror inte att det är sant, jag får nästan hjärtklappning, säger skogsägaren Birgitta Wiktorsson i Norrtälje.