facebooktwittermail d

”Nyckelbiotoper inget förvaltningsbeslut”

Kammarrätten river upp en dom om avregistrering av nyckelbiotoper. Det är inte registreringen som ger effekter för markägaren, effekterna uppstår på grund av de naturvärden som redan finns där, enligt rätten.

Det är inte Skogsstyrelsens registrering av en nyckelbiotop som ger effekter för markägaren, effekterna uppkommer på grund av de naturvärden som redan finns där, enligt Kammarrätten i Göteborg.
Det är inte Skogsstyrelsens registrering av en nyckelbiotop som ger effekter för markägaren, effekterna uppkommer på grund av de naturvärden som redan finns där, enligt Kammarrätten i Göteborg. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

I Förvaltningsrätten i Malmö fick markägaren i Skåne rätt om sin överklagan av tre nyckelbiotoper. Enligt förvaltningsrätten saknas tillräckligt författningsstöd för Skogsstyrelsen att registrera nyckelbiotoper, och de tre nyckelbiotoperna skulle därför avregistreras.

Men Skogsstyrelsen överklagade Förvaltningsrättens dom till Göteborgs Kammarrätt. Och de kommer till en annan slutsats: Det är inte Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper som ger effekter för markägaren. Effekterna, till exempel inköpsstopp för certifierade köpare, uppkommer på grund av de naturvärden som redan finns på platsen.

Skogsstyrelsens registrering är därför inte ett förvaltningsbeslut som är avsett att ha vissa verkningar för markägaren, resonerar Kammarrätten och undanröjer Förvaltningsrättens tidigare dom om avregistrering av de tre nyckelbiotoperna.