facebooktwittermail

Nyckelbiotopen kan bli reservat

Birgitta Wiktorssons nyckelbiotop kan komma att bli naturreservat. Men det är ingen bra lösning tycker hon.

– En gård behöver skog som komplement till övrig verksamhet.

När Birgitta Wiktorssons släkt köpte gården i Lohärad i början på 1900-talet fanns ingen skog kvar sedan föregående ägare förbyggt sig. Efter att ha skött skogen i tre generationer har nu 70 procent registrerats som nyckelbiotop.
När Birgitta Wiktorssons släkt köpte gården i Lohärad i början på 1900-talet fanns ingen skog kvar sedan föregående ägare förbyggt sig. Efter att ha skött skogen i tre generationer har nu 70 procent registrerats som nyckelbiotop. FOTO: ULF ARONSSON

ATL har tidigare skrivit om Birgitta Wiktorsson, som fick en nyckelbiotop registrerad på sin gård när den redan var utlagd till försäljning. 34 av 48 hektar skog blev nyckelbiotop, virket osäljbart och Birgitta Wiktorsson tvingades dra tillbaka försäljningen.